Luu ja liigesekõhr

Luu ja liigeskõhredest lähtuvate sarkoomide esinemissagedus on võrreldes pehmekoeliste sarkoomidega umbes 10 korda väiksem ehk vaid 0.1% kõikidest pahaloomulistest kasvajatest.

Eduka ravi aluseks on raviplaani koostamine enne kirurgilist sekkumist, sest olenevalt haiguse alatüübist ei pruugi kasvaja kirurgiline eemaldamine esimeses etapis olla õigeim ravitaktika. Näiteks võiks tuua osteosarkoomi elulemuse andmed Euroopas, kus 10-20% elulemuse tõenäosus tõuseb 60%-ni kombineerides kirurgilist ravi nii operatsioonieelse kui -järgse keemiaraviga.

Lisaks primaarsetele luukasvajatele, teeb töögrupp koostööd kõikide teiste paikmepõhiste töögruppidega arutades muude pahaloomuliste haiguste luumetastaaside ravivõimalusi.