Ravi

Diagnoos võib olla ehmatav, kuid tänapäevane tipptasemel ravi aitab jätkata täisväärtuslikku elu. Elu ei jää seisma!

Vaata edasi Vaata edasi

Raviteekonnale asumiseks tehakse raviotsus ja koostatakse raviplaan. Raviplaanis arvestatakse kasvaja tüüpi, selle paiknemist, suurust ja levikut, samuti Teie tervislikku seisundit, mis tehakse uuringutega kindlaks enne otsuse tegemist. Enamasti tehakse esmane raviotsus arstlikus konsiiliumis, kus on koos vähiravi arstid. Konsiiliumi otsuse edasise ravi kohta saate lisaks ka kirjalikult.

Tänapäevases ja kvaliteetses vähiravis kasutatakse erinevaid onkoloogilisi raviviise, mida vajadusel omavahel kombineeritakse. Nii kujunebki Teie raviteekond. Ravi tehakse vaid Teie nõusolekul. Arsti vastuvõtul või haiglaravile saabudes selgitatakse Teile, milline ravi on Teie jaoks meditsiiniliselt soovitatav, mis on ravi eesmärk, kuidas ravi kulgeb ning milliste kõrvalnähtudega peate arvestama. Ravi käigus võidakse raviplaani muuta haiguse kulust, seisundi muutusest, ravi tulemustest või Teie soovist johtuvalt.

Raviplaani järgi ravimiseks peab arstil olema Teie nõusolek. Teil võib olla raske esmasel vastuvõtul otsustada, kas pakutud raviga nõustuda või mitte. Teil on õigus paluda mõistlikku mõtlemisaega, et teha ravi alustamise otsus. Ka ravi käigus võib tekkida vajadus uuesti otsustada, kas ja mis tüüpi raviga nõus olla. On loomulik, et raviotsuses ei pruugi kõik Teile mõistetav olla ja täiendavad küsimused ei tule alati kohe meelde. Liiatigi võib vähidiagnoosi kuulmine olla psühholoogiliselt raskesti talutav.

Kui vähegi võimalik, võtke arsti vastuvõtule kaasa keegi lähedastest inimestest, kes on Teile toeks, aitab räägitavast aru saada ning meeles pidada, mida arstid Teile haiguse ja ravi kohta räägivad. Soovitame Teil pöörduda meie nõustajate ehk palliatiivravi spetsialistide poole, kes aitavad Teil raviplaani lahti mõtestada ja pakuvad hingelist tuge. Enne arsti vastuvõtule tulekut soovitame kõik küsimused eelnevalt üles kirjutada, et vastuvõtu ajal ei ununeks kõike Teid huvitavat arstilt küsida.

Tutvuge patisendi infolehega: Vähiravi teejuht

kirurgia

Kirurgiline ravi

Kirurgiline ravi on vähikolde või vähikollete eemaldamine kirurgiliselt ehk operatsiooni teel.
Loe lähemalt
Tsitaat: "Oleme suurim kasvajate süsteemravile spetsialiseerunud keskus Eestis." -

Keemiaravi

Keemiaravi kasutatakse enne operatsiooni kasvajakolde vähendamiseks, kasvaja kasvu kontrollimiseks või haigusnähtude leevendamiseks ning pärast operatsiooni vähirakkude hävitamiseks ja vähi taastekke võimaluste vähendamiseks.
Loe lähemalt
kiiritusravi

Kiiritusravi

Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku koosseisu kuuluvas kiiritusravi keskuses ravitakse ca 2/3 kõikidest kiiritusravi saavatest haigetest Eestis.
Loe lähemalt
Nukleaarmeditsiini osakond

Nukleaarmeditsiin

Nukleaarmeditsiin on arstiabi valdkond, milles kasutatakse väikestes kogustes radioaktiivset ainet erinevate haiguste, sealhulgas paljude vähivormide, uurimiseks ja ravimiseks.
Loe lähemalt
pexels

Teranostika

Teranostika on uudne ja pidevalt laienev täppismeditsiini valdkond, mis kombineerib spetsiifilisi diagnostikameetodeid spetsiifiliste ravimeetoditega.
Loe lähemalt
Pilt veetilgaga

Palliatiivravi

Palliatiivne ravi (toetus- ja taastusravi) kergendab raskest haigusest ja ravist tingitud vaevusi, näiteks valu, õhupuudust, väsimust, iiveldust jt.
Loe lähemalt
vähiravi

Õde-nõustajad

Onkoloogia- ja hematoloogiakliinikus osutavad õendusabi ja toetavad patsiendi raviteekonda onkoloogiavaldkonna õed ja eriõed. Onkoloogia õed on saanud vastava väljaõppe ja neil on valdkonnas töökogemus.

Loe lähemalt
toitumine, onkoloogia, tervislik toitumine

Toitumine haiguse ajal

Inimestel, kellel on kasvaja, on suur risk toitaineliste vaeguste ja alatoitumuse tekkeks. Põhjuseks on nii kasvaja poolt tekitatud sümptomid kui ka ravi kõrvalmõjud, mis võivad mõjutada Teie söömist ja joomist.
Loe lähemalt
laboriuuringud

Laboriuuringud

Ravitulemuse jälgimisel on laboriuuringud olulisel kohal.
Loe lähemalt