Pehmed koed

Sarkoomid ehk mesenhümaalsest koest lähtuvad pahaloomulised kasvajad jaotatakse luust ja liigeskõhredest ning pehmekoelistest kudedest lähtuvateks sarkoomideks.

Kogu maalimas peetakse sarkoome harva esinevate kasvajate rühma. Esmasjuhtude arv aastas Eestis jääb sarnaselt teistele Euroopa riikidele alla 1% kõikidest pahaloomulistest kasvajatest täiskasvanutel.

Saavutamaks võimalikult edukas ravitulemus, on sarnaselt Euroopa tunnustatud vähikeskuste töökorraldusele ka Regionaalhaiglas koondatud naha, luude ja pehmekoe kasvajate töögruppi erinevad spetsialistid – vastava paikme kirurgid (üldkirurg, ortopeed), patoloog, radioloog, keemiaravi arst ja kiiritusravi arst.

Harva esinevate kasvajate morfoloogiline diagnostika on keeruline kogu maailmas, sest ainuüksi pehmekoeliste sarkoomide rühma kuuluvatel kasvajatel on praeguseks eristatud üle 50 histoloogilise alatüübi. Täpse ja õige kasvaja histoloogilise alatüübi määramiseks ei piisa tänapäeval vaid traditsioonilistest morfoloogilistest uuringumeetoditest (sh immuunhistokeemilised värvingud) vaid lõpliku diagnoosi kinnitab tsütogeneetiline ja/või molekulaarne meetod. Tulenevalt meie väikesest rahvaarvust ning harva esinevatest haigusjuhtudest, ei ole Eestis need diagnoosimismeetodid kliinilises praktikas kättesaadavad. Sellistel juhtudel on abiks partnerlus muu maailma suuremate kompetentsikeskustega. Eesti Haigekassa rahastab sellistel juhtudel kasvaja diagnostika välismaal, kui esitatakse vastav eritaotlus.