Vähiravi kvaliteedikomitee

 

Põhja-Eesti Regionaalhaigla vähiravi kvaliteedikomitee

moodustati 2012. aastal eesmärgiga senisest paremini juhtida vähi diagnostika ja ravi interdistsiplinaarset korraldust ning tänapäeva nõuetele vastava multimodaalse vähiravi kvaliteedi tagamist Eesti ühes suuremas raviasutuses.
Vähiravi kvaliteedikomitee fookuses on vähihaige alates tema suunamisest kuni ravi lõppemiseni, k.a vähi varane diagnostika ja osalemine sõeluuringuprogrammides, taastus- ja toetusravi ning metoodiline tegevus.


Regionaalhaigla võimekus onkoloogia ja hematoloogia valdkonna haiguste diagnostika ja raviga tegelemisel lähtub endises Eesti Onkoloogiakeskuses (1946‒2001) ja Ida-Tallinna Keskhaigla endises hematoloogiaosakonnas (kuni 2003) loodud kompetentsidest ning alates 2001. aastast toimunud oskusteabe interdistsiplinaarsest lõimimisest Regionaalhaigla teiste arstlike, õenduslike, farmatseutiliste, biomeditsiinitehnika jmt valdkondadega. Lisaks vähiravi korraldusele Regionaalhaiglas, on kvaliteedikomitee oluliseks tegevusvaldkonnaks koostöö soodustamine teiste tervishoiu-, õppe-, akadeemiliste, teadus- ja arendus-, riigi- ja rahastamisasutustega ning sotsiaalabi võrgustikuga. Vähiravi kvaliteedikomitee olulisimaks ülesandeks on Regionaalhaigla vähiravi (kvaliteedi) poliitika väljatöötamine ja elluviimine. Koostatud on Regionaalhaigla vähiravi arengukava ning toimub sotsiaalministeeriumi vähiravi kvaliteedikomisjonis kokku lepitud kvaliteedikriteeriumide monitoorimine. Igapäevases ravitöös on vähiravi kvaliteedikomitee tähelepanu koondunud paikmepõhiste konsiiliumide ja interdistsiplinaarsete töörühmade tegevuse analüüsile ja koordineerimisele. Töörühmadelt eeldatakse vähipaikmeti ja maliigsete hematoloogiliste haiguste kaupa heale onkoloogilisele tavale vastavate diagnoosimis- ja ravijuhiste juurutamist Regionaalhaiglas, k.a paikmepõhistes multimodaalse vähiravi konsiiliumides.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla on Euroopa Vähiinstituutide Organisatsiooni liige (Organisation of European Cancer Institutes, OECI). Valmistudes haigla kui multimodaalse vähikeskuse akrediteeringuks OECI raames, on mitmed vähiraviga tegelevad üksused edukalt läbinud spetsiifilisi akrediteeringuid (kiiritusravi – QUATRO, IAEA; nukleaarmeditsiin – QANUM, IAEA; PET/KT, EARL; haigla tervikuna - Premier Site, Sanofi) ja mitmetes üksustes on akrediteerimisprotsess käimas.

Dr Vahur Valvere

Onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja - onkoloog Loe lähemalt

Dr Leonhard Kukk

Kirurg-kirurgiakliiniku juhataja Loe lähemalt