Kesknärvisüsteemi kasvajate ravi

Kesknärvisüsteemi (KNS) kasvajate töögrupi põhikoosseisus on neurokirurgia, kiiritus- ja keemiaravi, radioloogia ning patoloogia arstid, kuid tihe kokkupuude on ka neuroloogia, endokrinoloogia, hematoloogia ning teiste erialade spetsialistidega.

Töörühm tegeleb kõigi KNS tuumorite diagnostika ning raviga seotud probleemidega. Igal nädalal toimuvad multidistsiplinaarsed kesknärvisüsteemi kasvajate konsiiliumid, millel tulevad arutlusele lisaks primaarsetele KNS kasvajate juhtudele ka metastaatiliste kasvajatega patsiendid (primaarsed kolded sagedasemalt kops, rind, melanoom, lümfoom). Peamiseks eesmärgiks on kvaliteetsete diagnostika- ning ravivõimaluste optimaalne rakendamine.

Kesknärvisüsteemi kasvajate töögrupp

Dr Mihkel Leiner

Neurokirurg-ülemarst-keskuse juhataja Loe lähemalt